გეოკეშინგის წესები

თამაში: სამალავების გაკეთება ღირსშესანიშნავ ადგილებში

Moderators: Kakha, Druides, Kakha, Druides, Kakha, Druides, Kakha, Druides

User avatar
Druides
იეტი
Posts: 1934
Joined: 23 აპრ 2004, 13:54
Location: Galia
Contact:
გეოკეშინგის წესები

Post by Druides » 03 ივნ 2005, 15:42

1)თამაშში მონაწილეობისთვის აუცილებელია დამალოთ თქვენი საგანძური და მოძებნოთ სხვისი.
2)სამალავის ძებნისას აუცილებელია ყურადღებით წაიკითხოთ სამალავის აღწერილობა, ჩაიწეროთ კორდინატები:
ა) სამალავიდან შესაძლებელია ნებისმიერი პრიზის აღება, რომელსაც შეცვლით თქვენს პრიზზე.
ბ) სამალავის ბლოკნოტში ჩაწერეთ, რომ თქვენ ნახეთ ეს სამალავი , ასევე მიუთითეთ, რა იპოვეთ და თქვენ რა დატოვეთ.
3)თამაშის წესები კრძალავს:
ა) სამალავების განთავსებას კერძო და დაცულ ტერიტორიებზე, ასევე სამხედრო ობიექტებზე.
ბ) სამალავების განთავსება ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში
გ) სამალავებში კანონით აკრძალული საგნების დამალვა( იარაღი, საბრძოლომასალები, ნარკოტიკები და ა.შ.), არაჯანსაღი ცხოვრების საგნები (ალკოჰოლი, თამბაქოს ნაწარმი და ა.შ), მალფუჭებადი პროდუქტები მათ შორის კვების პროდუქტები, ასევე ის საგნები რომლებსაც შეუძლიათ დააზიანონ სამალავი, კლიმატური პირობების გამო დააზიანოს სამალავი ან გარეული ცხოველების ყურადღება მიიქციოს.
4)თამაშისას იკრძალება უცენზურო ფრაზები,მოთამაშეების შეურაცხოფა. სამალავის არასწორი კორდინატების გამოქვეყნება.
5)თამაშის პრიორიტეტები:ა) სამალავების საინტერესო და მრავალფეროვან ადგილებში განთავსება.
ბ) სამალავების განთავსება ბუნებრივად, კულტურულად, ისტორიულად და გეოგრაფიულად საინტერესო ადგილებში.
გ) აქტიური და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი.
6)თამაშისას კარგ ტონად ითვლება:
ა) კეთილგანწყობა და ყურადღება მოთამაშეებს შორის
ბ) თქვენი შთაბეჭდილებების გაზიარება, სამალავის შესახებ
7)თამაშისას შესაძლებელია გარკვეული შეზღუდვების მოხსნა ან ახალი წესების დამატება. ცვლილებები თამაშისას ხორციელდება მოთამაშეთა ინიციატივით.
8)სამალავის აღმოჩენის შემდეგ აუცილებელია ფორუმზე შესაბამის თემაში ინფორმაციის გამოქვეყნება რა იპოვეთ და თქვენ რა განათავსეთ კონტეინერში.

პატივის ცემით koza-nostra

David
მაწანწალა
Posts: 382
Joined: 17 ივნ 2005, 19:08
Location: Tbilisi
გეოკეშინგის წესები

Post by David » 19 ივნ 2005, 16:59

წესების გადმაქართულება საჭირო საქმეა. მოკლედ, nicalagua-სთან ერთად გადავწყვიტეთ სერიოზულად მივუდგეთ გეოქეშინგის ქართული საიტის შექმნის საკითხს.

ეს არის წესების ჩემი თარგმანი რუსული ვარიანტის და koza-nostra-ს თარგმანის გამოყენებით, რომელიც თავისთავად კარგია, მაგრამ საიტზე ალბათ უფრო სრული დაგვჭირდება.

გეოქეშინგი
(თამაშის წესები)

I. თამაშში მანაწილეაბის მისაღებად აუცილებელია საკუთარი სამალავების შექმნა და სხვისი სამალავების აღმაჩენა.

II. სამალავის ძებნის დროს თამაშში მანაწილე ვალდებულია შეასრულას შემდეგი ქმედებები:
1) ყურადღებით გაეცნას სამალავის აღწერილაბასა და სამალავის ავტორის დავალებებს. ჩაიწერას კაარდინატები;
2) სამალავის ავტორისა და თამაშის სხვა მანაწილეების მინიშნებების მიხედვით აღმოაჩინას სამალავი;
3) დამალული კანტეინერიდან ნებადართულია ნებისმიერი ნივთის აღება. მის მაგივრად აუცილებელია სხვა ნივთის დატავება;
4) სამალავის ბლაკნატში გააკეთას ჩანაწერი აღმაჩენის შესახებ. აგრეთვე სავალდებულაა აღებული და დატავებული არტეფაქტების მითითება;
5) კანტეინერის სამალავში დაბრუნება და მისი შენიღბვა;
6) სამალავის ავტორის დავალების შესრულება;
7) ფორუმზე შესაბამის თემაში სამალავის აღმაჩენის შესახებ განაცხადის გაკეთება.

III. სამალავის მაწყაბის დროს თამაშში მანაწილე ვალდებულია შეასრულას შემდეგი ქმედებები:
1) სამალავები განთავსას საინტერესო ადგილებში;
2) ჩაიწერას სამალავის კაარდინატები;
3) “ექსტრიმისâ€￾ ტიპის სამალავის შექმნის შემთხვევაში მათამაშეების წინასწარ გაფრთხილება მასალადნელი საფრთხეებისა და აუცილებელი აღჭურვილაბის შესახებ.
4) ფორუმზე შესაბამის თემაში სამალავის განთავსების შესახებ განაცხადის გაკეთება.

IV. აკრძალულია:
1) სამალავების კერძა, სამხედრო და სხვა სახის დახურულ/დაცულ, აგრეთვე ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების ტერიტარიებზე მაწყაბა;
2) სამალავების მაწყაბა არქეოლოგიური გათხრების ადგილებში;
3) სამალავებში მაქმედი კანანმდებლაბით აკრძალული (იარაღი, საბრძალა მასალები, ნარკატიკები და ა.შ.), არაჯანსაღი ცხავრების საგნების (ალკაჰალი, თამბაქას ნაწარმი და ა.შ.), მალფუჭებადი პრადუქტების და აგრეთვე ისეთი არტეფაქტების განთავსება, რომელბსაც შეუძლია კლიმატური პირაბების გამა გამაიწვიან სამალავის/კანტეინერის დაზიანება ან გარეული ცხაველების ყურადღების მიქცევა.

V. თამაშის საიტზე აკრძალულია:
1) უცენზურა გამათქმების გამოყენება და მათამაშეების შეურაცხყაფა;
2) სამალავების არასწარი კაარდინატების გამაქვეყნება.
3) სამალავების ამსახველი მანტაჟირებული ფატასურათების განთავსება.

VI. საიტის ადმინისტრაცია იტავებს უფლებას ზემოთჩამათვლილი წესების დარღვევის შემთხვევაში უარი თქვას სამალავების შექმნის, ან მათი აღმაჩენის შესახებ ინფორმაციის გამაქვეყნებაზე და წესების დამრღვევ მათამაშეებს გაუუქმას რეგისტრაცია.

VII. თამაშის პრიაირტეტებია:
1) სამალავების განთავსება ბუნებრივად, კულტურულად, ისტარიულად და გეაგრაფიულად საინტერესო ადგილებში;
2) სამალავების საინტერესო და ფატა-ილუსტრირებული აღწერილაბის შექმნა;
3) ცხავრების აქტიური, ჯანსაღი წესი.

VIII. თამაშისას კარგ ტანად ითვლება:
1) ყურადღება და კეთილგანწყაბა თამაშის მანაწილეებს შარის;
2) სამალავის აღმაჩენის შესახებ ფორუმზე შესაბამის თემაში შთაბეჭდილებების გაზიარება;
3) თამაშის სხვა მანაწილეების ციტირებისას ან ფატაების გამოყენებისას პირველწყარას მითითება;

IX. თამაშისას შესაძლებელია წესებში გარკვეული ცვლილებების შეტანა ან ახალი წესების დამატება. ცვლილებები ხორციელდება მათამაშეთა ინიციატივით, საღი აზრისა და საერთა ინტერესების გათვალისწინებით.


აბა, რას იტყვით?
Last edited by David on 28 სექ 2005, 16:03, edited 1 time in total.
"Ã￾‘Ã￾µÑ€Ã￾µÃ￾³Ã￾¸Ñ‚Ã￾µ Ã￾ŸÑ€Ã￾¸Ñ€Ã￾¾Ã￾´Ñƒ - Ã￾Å“Ã￾°Ñ‚ÑŒ Ã￾’Ã￾°ÑˆÑƒ!!!"

User avatar
Mao
იეტი
Posts: 1644
Joined: 24 მაი 2005, 20:36
გეოკეშინგის წესები

Post by Mao » 19 ივნ 2005, 18:53

David
მე სხვა არ მინახავს და არ წამიკითხავს.თუ რაიმე იდეა გაჩნდება აუცილებლად დავწერ.
მე მგონი ნორმალურია. :wink:
together on the top!!

Guest
გეოკეშინგის წესები

Post by Guest » 30 ივნ 2005, 13:15

ასეთ თამაშებს, უცხოეთში GPS -ებით თამაშობენ. დადებენ დამალულუ ნივთის კოორდინატებს და მერე მიდის ძებნა. სახალისო რამეა :)

David
მაწანწალა
Posts: 382
Joined: 17 ივნ 2005, 19:08
Location: Tbilisi
გეოკეშინგის წესები

Post by David » 30 ივნ 2005, 13:27

Guest

ვააა :)
"Ã￾‘Ã￾µÑ€Ã￾µÃ￾³Ã￾¸Ñ‚Ã￾µ Ã￾ŸÑ€Ã￾¸Ñ€Ã￾¾Ã￾´Ñƒ - Ã￾Å“Ã￾°Ñ‚ÑŒ Ã￾’Ã￾°ÑˆÑƒ!!!"

User avatar
Mao
იეტი
Posts: 1644
Joined: 24 მაი 2005, 20:36
გეოკეშინგის წესები

Post by Mao » 30 ივნ 2005, 18:35

David
რა ვააა, რის ვააა!!!!! :D :D :D ჩვენ რა სხვანაირათ ვართ გონია???? NIKA GPSით დებს კორდინატებს.
together on the top!!

User avatar
ilia
Indoors Manager
Posts: 4263
Joined: 28 მაი 2005, 23:42
Location: tbilisi
გეოკეშინგის წესები

Post by ilia » 30 ივნ 2005, 18:50

nicalagua
რა მიხვედრილი ხარ :D

User avatar
Nika
იეტი
Posts: 5044
Joined: 30 მარ 2005, 11:04
Location: თბილისი
Contact:
გეოკეშინგის წესები

Post by Nika » 30 ივნ 2005, 19:30

nicalagua
ხო მარა მაგას ამ შაბათს გამოვასწორებთ. დაახლოებით იგივე მიზეზის გამო არ დევს ფიტარეთის სამალავიც. ბირთვისის კოორდინატების რუკით გამოთვლისას შეცდომები მოხდა და ფიტარეთზე აღარ ვრისკავთ. მარა არაუშავს ახლა იქ გვალვა დარეგისტრირდება და თვითონ გააკეთებს სამალავებს.

David
მაწანწალა
Posts: 382
Joined: 17 ივნ 2005, 19:08
Location: Tbilisi
გეოკეშინგის წესები

Post by David » 01 ივლ 2005, 08:52

Mao

ის ვაა რომ ამ სტუმარს გონია ჩვენლოხები ვართ და GPS არ გაგვიგია :)
"Ã￾‘Ã￾µÑ€Ã￾µÃ￾³Ã￾¸Ñ‚Ã￾µ Ã￾ŸÑ€Ã￾¸Ñ€Ã￾¾Ã￾´Ñƒ - Ã￾Å“Ã￾°Ñ‚ÑŒ Ã￾’Ã￾°ÑˆÑƒ!!!"

User avatar
Gvalva
Site Admin
Posts: 5140
Joined: 16 აპრ 2004, 16:05
Location: თბილისი
გეოკეშინგის წესები

Post by Gvalva » 01 ივლ 2005, 12:13

David

აა, ის სტუმარი შენ არ იყავი? მე მეგონა, სტუმრით რომ დაიპოსტა ის გაგიკვირდა.

David
მაწანწალა
Posts: 382
Joined: 17 ივნ 2005, 19:08
Location: Tbilisi
გეოკეშინგის წესები

Post by David » 01 ივლ 2005, 12:48

Gvalva wrote:David

აა, ის სტუმარი შენ არ იყავი? მე მეგანა, სტუმრით რომ დაიპასტა ის გაგიკვირდა.
არა, მე არ ვყაფილვარ.
"Ã￾‘Ã￾µÑ€Ã￾µÃ￾³Ã￾¸Ñ‚Ã￾µ Ã￾ŸÑ€Ã￾¸Ñ€Ã￾¾Ã￾´Ñƒ - Ã￾Å“Ã￾°Ñ‚ÑŒ Ã￾’Ã￾°ÑˆÑƒ!!!"

ახალი თემის შექმნა
პასუხი თემაზე

FORUM_PERMISSIONS

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

ახალი წერილი ახალი წერილი    ახალი წერილი არაა ახალი წერილი არაა    ანონსი ანონსი
ახალი წერილი [ ცხარე ] ახალი წერილი [ ცხარე ]    ახალი წერილი არაა [ ცხარე ] ახალი წერილი არაა [ ცხარე ]    თვალშისაცემი თვალშისაცემი
ახალი წერილი [ დაკეტილია ] ახალი წერილი [ დაკეტილია ]    ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ] ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ]