ფავორიტები

კოცონის ირგვლივ სასაუბრო თემები

Moderators: Kakha, Druides, Mta Mkvarebia, ilia, Kakha, Druides, Mta Mkvarebia, ilia, Kakha, Druides, Mta Mkvarebia, ilia, Kakha, Druides, Mta Mkvarebia, ilia

ახალი თემის შექმნა
პასუხი თემაზე
User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 15 აგვ 2009, 01:34

Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 15 აგვ 2009, 01:36

სსრკ-ს გენშტაბის რუკები [საქართველო სრულად] და ტოპოგრაფიული ნიშნების განმარტება

მაშტაბი: 1:100.000 (1 სმ = 1 კმ)
ხარისხი: მაღალი
სიდიდე: 153 MB

http://www.aisiforce.org/files/100.000rus.rar

მაშტაბი: 1:200.000 (1 სმ = 2 კმ)
ხარისხი: მაღალი
სიდიდე: 48 MB

http://www.aisiforce.org/files/200.000rus.rar
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 15 აგვ 2009, 11:34

ეს საიტი მიყვარს ძალიან -

უახლესი და სენსაციური სიახლეები მეცნიერებაში -

http://www.inauka.ru/news/article80357.html

Image
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 17 აგვ 2009, 00:58

HIERAPOLIS DI FRIGIA. APPLICAZIONI INFORMATICHE
ALLE RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE E TELERILEVAMENTO
DA SATELLITE: L’ESEMPIO DEGLI ACQUEDOTTI DELLA CITTÀ

http://soi.cnr.it/archcalc/indice/PDF18 ... rdozzi.pdf
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 20 აგვ 2009, 19:32

http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/ruz/ia_13.htm

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ ГРУЗИИ
Статьи грузинских ученых
Составление и редакция Михаила Рощина. Предоставлено им для публикации на сайте "Библиотека Якова Кротова", 2008 г.

Хазарадзе Н. Южный Кавказ и древний Восток. Этнокультурные параллели.

Гудушаури Т. Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев по данным немецких этнологов XIX века (хевсурские верования).

Джалабадзе Н. Моральные ценности и религия горцев Восточной Грузии.

Гоциридзе Г. Из истории обрядовых застолий Грузии. Поминальная трапеза.

Ивелашвили Т., Мгебришвили Л. Цели и результаты деятельности Свидетелей Иеговы в Грузии.

Меликишвили Л. Кризисные трансформации этнической культуры в полиэтническом обществе.

Джалабадзе Н. Традиции кровной мести в горских обществах Кавказа (грузины и вайнахи).

Мгеладзе Н., Тунадзе Т. Духовные аспекты очага (по этнографическим материалам Аджарии).

Панджикидзе Т. Глобализм и традиционализм в религиозном пространстве Грузии.

Пиралишвили З. Концепт грузинской культуры начала Третьего тысячелетия.
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 20 აგვ 2009, 19:41

Image
15,000 - 5,000 years ago - Europe
The Anatolian Hypothesis by Colin Renfrew states that the Pre-Proto-Indo-European Culture arose in Anatolia and spread through the Balkans and into Europe beginning about 8500 years ago. Members of Haplogroup R1b were a part of the next large wave of humans to reach Europe where today this haplogroup is the most frequently observed, especially in western Europe, largely in the form of Haplogroup R1b1b2 (SNP M269), which originated about 7000 years ago.
Three routes that our ancestors could have traveled from the Black Sea area into Central Europe have been proposed. A southern route from Anatolia along the Mediterranean Coast presents difficulty for the migrants to reach Central Europe due to the mountain ranges bordering the Coast, especially the Alps along northern Italy. A middle route from the Black Sea going up the Danube River is much more likely. A northern route through Ukraine and Poland, north of the Carpathian Mountains is also a likely route.
A series SNPs (L23, P310, P311), as of yet not placed as far as origin in time or location, have been identified and used to define further divisions in Haplogroup R1b1b2. Notably, the SNP P310 defines the Haplogroup R1b1b2a1. P310 originated during the European Bronze Age roughly 5000 years ago.Prehistoric Human Migrations
Studied Using Genetic Analyses


http://people.musc.edu/~geesey/GeneticGenealogy.htm

Image
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 22 აგვ 2009, 21:11

http://www.putkaradze.4t.com/cignebi.html

ტარიელ ფუტკარაძის პერსონალური ვებ გვერდი
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 23 აგვ 2009, 02:08

Databases

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/respon ... in&first=1

Ю.Е. Березкин.
Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам :
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
ARCHILI
იეტი
Posts: 8437
Joined: 13 ივნ 2007, 13:08
ფავორიტები

Post by ARCHILI » 23 აგვ 2009, 02:13

Tamari-ch. wrote:http://www.putkaradze.4t.com/cignebi.html

ტარიელ ფუტკარაძის პერსონალური ვებ გვერდი
მაგის ერთ წიგნში ჩემი პუბლიკაციაც არის და მგონი მაგ საიტზეც...

ენობრივ საკითხებთან დაკავშირებით...

საინტერესო პროფესორია და საინტერესო სტატიები აქვს.

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 23 აგვ 2009, 02:28

ARCHILI
ძალიან მიყვარს მისი წიგნი - ქართველები
ფაქტიურად სულ იქ მაქვს თავი ჩაყოფილი
:D

http://www.archaeology.ru/index.html

Археология.РУ
არქეოლოგიური საიტი

მაგ:
http://www.archaeology.ru/ONLINE/Petrov/ryc1.html
Петров М.А. Некоторые компоненты раннеземледельческой художественной традиции
в искусстве евразийских степей, Кавказа и Закавказья I тыс. до н.э.

და სხვ სტატიები
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 23 აგვ 2009, 02:32

Image
Хронологическая таблица для мегалитов мира ( по Жану Били )

მეგალითური კულტურების ქრონოლოგიური სქემა.


http://risk.fatal.ru/tb1.htm
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 25 აგვ 2009, 00:58

Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 25 აგვ 2009, 01:01

Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 25 აგვ 2009, 22:59

ძალიან საინტერესო საიტი უძველეს ცივილიზაციებზე და მსოფლიო მითოლოგიაზე -

Image

http://hworld.by.ru/index.html

მაგ: ხეთების მითოლოგია
http://hworld.by.ru/hyst/hatti/gods.html
Религия хеттов

ანბანური საძიებელი
http://hworld.by.ru/encyc/rel/t.rel.html#4
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

User avatar
Tamari-ch.
იეტი
Posts: 10745
Joined: 23 აპრ 2008, 20:31
Location: Tbilisi
ფავორიტები

Post by Tamari-ch. » 26 აგვ 2009, 17:09

http://dmitri-lytov.livejournal.com/11477.html

Доисторическая Европа:

Доисторические Балканы
Второй сайт - http://www.eliznik.co.uk/ - вообще-то посвящён балканскому фольклору. Его создатели, Лиз Меллиш и Ник Грин, с юности интересовались традиционными танцами Европы, и продолжают заниматься танцевальным искусством до сих пор. Их интерес к Балканам привёл к созданию сайта, где довольно значительный раздел:

http://www.eliznik.org.uk/EastEurope/History/index.htm

посвящён истории Балкан, начиная с палеолита и заканчивая современным периодом. На картах доисторического периода

http://www.eliznik.org.uk/EastEurope/Hi ... ry-pre.htm

отмечены основные археологические культуры, их границы, движение, основные памятники. Также приведена исключительно подробная дендрохронограмма развития балканских культур и субкультур

http://www.eliznik.org.uk/EastEurope/Hi ... /index.htm

Она же представлена и в таком варианте, существенно более подробном (новичков может испугать):

http://www.eliznik.org.uk/EastEurope/Hi ... ltures.htm

Неолит Европы в контексте соседних культур
http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/index.htm
Similia similibus curantur
უჭირს ქართულ საზოგადოებას დღეს, ზრდილობაში და რაინდობაში....

ახალი თემის შექმნა
პასუხი თემაზე

FORUM_PERMISSIONS

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

ახალი წერილი ახალი წერილი    ახალი წერილი არაა ახალი წერილი არაა    ანონსი ანონსი
ახალი წერილი [ ცხარე ] ახალი წერილი [ ცხარე ]    ახალი წერილი არაა [ ცხარე ] ახალი წერილი არაა [ ცხარე ]    თვალშისაცემი თვალშისაცემი
ახალი წერილი [ დაკეტილია ] ახალი წერილი [ დაკეტილია ]    ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ] ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ]