GPS

კითხეთ გამოცდილ (და არც ისე გამოცდილ) ადამიანებს

Moderators: Kakha, Druides, Nika, Kakha, Druides, Nika, Kakha, Druides, Nika, Kakha, Druides, Nika

User avatar
Archil
იეტი
Posts: 6871
Joined: 07 აპრ 2005, 13:17
Location: ტიფლისის თავზე
Contact:
GPS

Post by Archil » 09 მაი 2009, 09:52

GPS-ის შესახებ სხვა თემებშიც გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია.

რადგანაც თანდათანობით ამ საშუალებას უკვე უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი უჩნდება კარველებში, ცალკე მინდა ეს თემა გამოვყო და აქ დავწეროთ პასუხები იმ კითხვებზე და რჩევები, რომლებიც GPS-სთან, მის გამოყენებასთანააა დაკავშირებული, თავი მოვუყაროთ ყველა ინფორმაციას, რათა უფრო ადვილი გახდეს ამ საშუალების გამოყენება კარაველებისათვის.

ორი სიტყვით - GPS არის საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ზუსტად შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი მდებარეობა, და შემდგომ უკვე განსაზღვროთ საით იმოძრაოთ და თავიდან აიცილოთ ლაშქრობისას დაკარგვა, ან არასწორი გზით სიარული.


თუ კარავზე აღმოაჩენთ ამ თემასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ან სხვა მეგობარ ფორუმებსა თუ ვებ-გვერდებზე, კარგი იქნება თუ ბმულებს მიუთითებთ.

ზოგადი ინფორმაცია:

წყარო: http://ess-survey.ge/index.php?pg_id=0&id=5&lang=0


სატელიტური სანავიგაციო სისტემა GPS თავდაპირველად აშშ-ში იყო დამუშავებული სამხედრო მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. სისტემის სხვა ცნობილი სახელწოდებაა «NAVSTAR». საზოგადოდ ცნობილი სახელწოდება «GPS» წარმოადგენს "Global Positioning System”-ის შემოკლებას, რომელიც ითარგმნება, როგორც “გლობალური სანავიგაციო სისტემა”. ეს სახელწოდება სრულად ახასიათებს სისტემის დანიშნულებას – ნავიგაციის უზრუნველყოფა დედამიწის სფეროს მთელ ტერიტორიაზე. არა მარტო ხმელეთზე, არამედ ზღვაზე და ჰაერშიც. «GPS» სისტემის სანავიგაციო სიგნალების გამოყენებით ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია მისი მიმდინარე ადგილმდებარეობის მაღალი სიზუსტით დადგენა. ამგვარი სიზუსტე, ბევრ რამეში, შესაძლებელი გახდა ამერიკის მთავრობის ნაბიჯების (ზომების) გამო, რომელმაც 2000 წელს ისე გააკეთა, რომ «GPS» სისტემა გახდა ხელმისაწვდომი და ღია სამოქალაქო მომხმარებლებისათვის. მოგახსენებთ, რომ ადრე შერჩევითი დაშვების (SA – Selective Availability) სპეციალური რეჟიმის საშუალებით გადასაცემ სიგნალში შეიტანებოდა დამახინჯება (შერყვნა), რომელმაც იწვევდა პოზიციონირების სიზუსტის შემცირებას 70-100 მეტრამდე. 2000 წლის 1 მაისიდან ზემოხსენებული რეჟიმი გამორთულ იქნა და სიზუსტე გაიზარდა 3-10 მეტრამდე.


ფაქტიურად, ამ მოვლენამ გამოიწვია ძლიერი იმპულსი საყოფაცხოვრებო სანავიგაციო GPS აპარატურის განვითარებისთვის, მისი ღირებულების დაკლებისთვის და აქტიური პოპულარიზაციისთვის ზოგადი მომხმარებლების შორის. ამჟამად სხვადასხვა ტიპის GPS მიმღებები აქტიურად გამოიყენება ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში, ზოგადი ნავიგაციით დაწყებული და პერსონალური კონტოლით და წარმტაცი თამაშებით დამთავრებული. ბევრი გამოკვლევის შედეგების მიხედვით სანავიგაციო GPS სისტემების გამოყენება იწვევს ძლიერ ეკონომიკურ ეფექტს მსოფლიო ეკონომიკისა და ეკოლოგიისთვის – იზრდება მოძრაობის უსაფრთხოება, უმჯობესდება საგზაო სიტუაცია, მცირდება საწვავის ხარჯი, მცირდება ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გამოფრქვევა. ევროპის ეკონომიკის GPS სისტემაზე, და, ამის შედეგად, აშშ-ს ადმინისტრაზიაზე მზარდი დამოკიდებულებამ აიძულა ევროპას დაემუშავებინა საკუთარი სანავიგაციო სისტემა – Galilleo. ახალი სისტემა ბევრ რამეში ჰგავს GPS სისტემას.

GPSსისტემის შემადგენლობა

GPS სისტემის კოსმოსური სეგმენტი შედგენილია თანამგზავრების ორბიტული დაჯგუფებისგან, რომლებიც ასხივებენ სანავიგაციო სიგნალებს. თანამგზავრები განლაგებულია 6 ორბიტაზე დაახლოებით 20000 კმ სიმაღლეზე. თანამგზავრების ბრუნვის პერიოდი შეადგენს 12 საათს და სიჩქარე – დაახლოებით 3 კმ/წმ. ამგვარად, დღე-ღამეში თითოეული თანამგზავრი დედამიწის ირგვლივ ორ სრულ ბრუნვას შეასრულებს. პირველი თანამგზავრი იყო გაშვებული 1978 წლის თებერვალში. მისი ზომა მზის ღია ბატარეებთან ერთად უტოლდებოდა 5 მეტრს, ხოლო წონა – 900 კგ-ზე მეტი. იგი იყო GPS-I-ის პირველი მოდიფიკაციის თანამგზავრი. ბოლო 30 წელიწადში ორბიტაზე შეიცვალა GPS თანამგზავრების რამოდენიმე მოდიფიკაცია: GPS II-A, GPS II-ღ, GPS IIღ-M. მოდერნიზაციის პროცესში შემცირდა თანამგზავრების წონა, გაუმჯობესდა ბორტის საათის სტაბილურობა, გაიზარდა სანდოობა.

GPS თანამგზავრები გადასცემს სამ სანავიგაციო სიგნალს ორ სიხშირეზე L1 и L2. “სამოქალაქო” სიგნალი C/A, რომელიც გადაიცემა სიხშირეზე L1 (1575.42 mhc), ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, და უზრუნველყოფს პოზიციონირების სიზუსტეს 3-10 მეტრამდე. მაღალი სიზუსტის "სამხედრო” P-კოდი გადაიცემა სიხშირეებზე L1 და L2 (1227.60 mhc) და მისი სიზუსტე “სამოქალაქო” სიგნალზე ბევრად მაღალია. სანავიგაციო სიგნალების იდენტიფიკაცია ხორციელდება ნომრით, რომელიც შეესაბამება “პსევდოხმაურიან კოდს” (PRN – პსეუდო-რანდომ ნოისე), რომელიც უნიკალურია თითოეული თანამგზავრისთვის. GPS სისტემის ტექნიკურ სპეციფიკაციაში თავდაპირველად იყო ჩადებული 32 კოდი. სისტემის დამუშავების ეტაპზე და მისი ექსპლუატაციის საწყის პერიოდში იყო დაგეგმილი, რომ სამუშაო თანამგზავრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 24. თავისუფალი კოდები გამოყოფილი იყო ახალი GPS თანამგზავრებისთვის, რომლებიც ექსპლუატაციაში შეყვანის ეტაპზეა. აღნიშნული რაოდენობა იყო საკმარისი სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. მაგრამ ამჟამად ორბიტაზე იმყოფება უკვე 32 თანამგზავრი, რომელთაგან 31 ფუნქციონირებს სამუშაო რეჟიმში სანავიგაციო სიგნალის დედამიწაზე გადაცემით. თანამგზავრების “სიჭარბე” საშუალებას იძლევა უზრუნველყოს მომხმარებელს პოზიციის გამოთვლა პირობებში, სადაც ცის “ხილვადობა” შეზღუდულია დიდმაღალი შენობებით, ხეებით ან მთებით.

მიწისზედა სეგმენტი

GPS სისტემის მიწისზედა სეგმენტი შედგენილია 5 საკონტროლო სადგურიდან და მართვის მთავარი სადგურიდან, რომელიც განლაგებულია აშშ-ს სამხედრო ბაზებზე – კვაჯალეინის და ჰავაის კუნძულებზე წყნარ ოკეანეში, ამაღლების კუნძულზე, დიეგო-გარსიას კუნძულზე ინდოეთის ოკეანეში და კოლორადო-სპრინგსში. მონიტორინგის სადგურების ამოცანებში შედის სანავიგაციო სიგნალების მიღება და გაზომვა, რომლებიც შემოდის GPS თანამგზავრებიდან, სხვადახსვა ტიპის შეცდომების გამოთვლა და ამ მონაცემების მართვის სადგურზე გადაცემა. მიღებული მონაცემების ერთობლივი დამუშავება შემდეგის საშუალებას იძლევა: თანამგზავრების ტრაექტორიების მიცემული ორბიტებიდან გადახრის, ბორტის საათის დროებითი ძვრების და სანავიგაციო შეტყობინებებში შეცდომების გამოთვლა. GPS თანამგზავრების მდგომარეობის მონიტორინგი ხორციელდება პრაქტიკულად განუწყვეტლივ. სანავიგაციო მონაცემების “დატვირთვა”, რომლებიც შეიცავს პროგნოზირებად ორბიტებს და საათის შესწორებებს თითოეულ თანამგზავრისთვის, ხორციელდება ყოველივე 24 საათში ერთხელ, იმ მომენთში, როცა იგი იმყოფება მართვის სადგურის დაშვების ზონაში.

მიწისზედა GPS სადგურების გარდა არსებობს თვალთვალის რამოდენიმე კერძო და სახელმწიფო ქსელი, რომელიც ახორციელებს GPS სიგნალების გაზომვას ატმოსფეროს პარამეტრების და თანამგზავრების მოძრაობის ტრაექტორიების დაზუსტებისთვის.
а в горах по утрам туман, дым твоих сигарет,
если хочешь соити с ума, лучше способов нет !!!
Image

User avatar
ლეონტი
იეტი
Posts: 4805
Joined: 26 მაი 2007, 22:48
Location: ღურბელი
Contact:
GPS

Post by ლეონტი » 09 მაი 2009, 10:09

მართლა კაი რამეა მარა ვერ სევიძინე ამდენ ხანს, ვერ მოვახერხე.
ისე ანეგდოტი გამახსენდა: სეროჟა რო შვილს პირველად ზღვაზე ჩაიყვანს და ნაპირთან მიიყვანს და ის ეკითხება აბა მამი ზღვაო.
ამ 1 ბეწო ქვეყანაში რო გინდოდეს ვერ დაიკარგები, თუმცა ზეზუსტი ინფორმაცია თუ სად არის ზღვა, მაინც საჭიროა.
:)
Last edited by ლეონტი on 09 მაი 2009, 14:49, edited 1 time in total.

User avatar
Nika
იეტი
Posts: 5044
Joined: 30 მარ 2005, 11:04
Location: თბილისი
Contact:
GPS

Post by Nika » 09 მაი 2009, 12:24

ლეონტი
ლამას მიმართე და ისე კარგად დაგკარგავს :lol:
Dzuar-Zenji-Barzond
http://www.vardzelashvili.com

User avatar
ttt
ბოდიალა
Posts: 139
Joined: 26 მარ 2008, 00:28
Location: tbilisi
Contact:
GPS

Post by ttt » 09 მაი 2009, 16:03

Archil ხომ ვერ გვეტყვი სად შეიძლება GPS შეძენა და საშუალოდ რა ფასებში

User avatar
Nika
იეტი
Posts: 5044
Joined: 30 მარ 2005, 11:04
Location: თბილისი
Contact:
GPS

Post by Nika » 09 მაი 2009, 21:29

50-დან 1000 დოლარამდე. გააჩნია რა მიზანს უნდა ემსახუროს GPS
Dzuar-Zenji-Barzond
http://www.vardzelashvili.com

User avatar
Archil
იეტი
Posts: 6871
Joined: 07 აპრ 2005, 13:17
Location: ტიფლისის თავზე
Contact:
GPS

Post by Archil » 10 მაი 2009, 00:06

მოდელების სრული სია იხილეთ ქვემოთ

Image

ყველაზაე პოპულარული ვებ-გვერდი ამ მიმართულებით ჯეოლანდის ვებ-გვერდია

http://geoland.ge/ge/products/gps_navigators.html

მათ შემუშავებული აქვთ საქართველოს რუქები და ყიდიან 250 ლარად რამდენადაც ვიცი.
а в горах по утрам туман, дым твоих сигарет,
если хочешь соити с ума, лучше способов нет !!!
Image

User avatar
Wanderer
იეტი
Posts: 2739
Joined: 01 მაი 2004, 15:42
Location: viewtopic.php?p=X
GPS

Post by Wanderer » 10 მაი 2009, 12:18

ttt
თუ გაწყობს GPS ჯიბის კომპიუტერზე შეგიძლია მოძებნო აქ:
http://forum.ge/?showforum=55

ძირითადად მობილურები იყიდება, მაგრამ არის ხოლმე ხანდახან ჯიბის კომპები ჯიპიესით. არის მობილურებიც ჯიპიესით, მაგრამ მობილს ნაკლებად გირჩევ.
ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი ... ჯაზია

User avatar
Archil
იეტი
Posts: 6871
Joined: 07 აპრ 2005, 13:17
Location: ტიფლისის თავზე
Contact:
GPS

Post by Archil » 11 მაი 2009, 09:51

ნიკას აქვს ოფფროუდზე მთელი განყოფილება დათმობილი ამ საკითხისადმი, ასე რომ აქაც შეიძლება გაეცნოთ.

http://off-road.ge/forum/index.php?showforum=44
а в горах по утрам туман, дым твоих сигарет,
если хочешь соити с ума, лучше способов нет !!!
Image

mamuka.....
ასფალტზე მოარული
Posts: 16
Joined: 27 სექ 2008, 16:00
Location: rustavi
Contact:
GPS

Post by mamuka..... » 04 ნოე 2009, 00:06

ერთ ერთ ჯიპტურის გასვლაში (სამწუხაროდ არ მახსოვს რომელში) სურათში ჩანს- აქვს AსUს EEE Pსი ნოუთბუქი მანქანაში და ხმარობს როგორც GPS და როგორ უნდა გამოვიყენო GPS ნავიგაცია ნოუტბუქზე არ ვიცი იქნება დამეხმაროთ :(

User avatar
GIRA
იეტი
Posts: 1127
Joined: 24 ივლ 2008, 09:59
Location: tbilisi
Contact:
GPS

Post by GIRA » 04 ნოე 2009, 21:57

mamuka.....
მე მაქვს.
უნდა ჩაწერო ოზი , დააინსტალირო გპს-ი და მიუერთო ლეპტოპს.
მამოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი(ძუძუთმპყრობელი)

User avatar
ლეონტი
იეტი
Posts: 4805
Joined: 26 მაი 2007, 22:48
Location: ღურბელი
Contact:
GPS

Post by ლეონტი » 10 დეკ 2009, 20:45

ვინმემ ხომ არ იციტ ნოკია ნ97 ზე ჯპიეს ის ხმარება
წაკითხვა მეზარება.

Tengo
მაწანწალა
Posts: 383
Joined: 17 სექ 2009, 02:10
Location: ტიფლისი
GPS

Post by Tengo » 11 დეკ 2009, 01:49

Archil

როგორც ჯპს-ების მამა.... ამ მოდელზე რისი თქმა შეგიძლია? რამდენად შეესაბამება ხარისხი/ფუნქციები ფასს (300 ამერიკული ერთეული)? თვალი გადავავლე და მომეწონა, მაგრამ მაინც მინდა რჩევა გკითხო...

Garmin Dakota 20

მადლობა წინასწარ!
წამოდი ერთად ვიაროთ...
ქვეყანა შემოვიაროთ

User avatar
Archil
იეტი
Posts: 6871
Joined: 07 აპრ 2005, 13:17
Location: ტიფლისის თავზე
Contact:
GPS

Post by Archil » 11 დეკ 2009, 11:25

Tengo

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Dakota 20

დაგლიჯა :lol:
а в горах по утрам туман, дым твоих сигарет,
если хочешь соити с ума, лучше способов нет !!!
Image

User avatar
Archil
იეტი
Posts: 6871
Joined: 07 აპრ 2005, 13:17
Location: ტიფლისის თავზე
Contact:
GPS

Post by Archil » 11 დეკ 2009, 11:30

•Size: 2.2″ x 3.9″ x 1.3″
•Weight: 6.75 oz w/batteries (I’ve also seen this listed at 5.5 oz)
•160 x 240 pixel transflective color TFT 2.6″ touchscreen
•High sensitivity GPS receiver with HotFix
•20 hour battery life
•Paperless geocaching with support for 2000 geocaches
•1000 waypoint / 50 route / 200 track capacity
•850MB internal memory for additional maps
•Worldwide basemap
•USB port for computer transfer and power
•Waterproof to IPX7 standards

20 საათიო ბატარეა და მაგი მაართლა მაგარი ვეშია
წყალგაუმტარი

დაკოტა აბა როგორი იქნებოდა 8)

დანარჩენი აქ:

http://images.google.ge/imgres?imgurl=h ... a%26sa%3DG
а в горах по утрам туман, дым твоих сигарет,
если хочешь соити с ума, лучше способов нет !!!
Image

User avatar
navigator
იეტი
Posts: 3171
Joined: 15 აპრ 2005, 19:08
Location: karavi.ge
GPS

Post by navigator » 29 იან 2010, 11:57

როგორც იქნა საშველი დავადგი და ვიყიდე მეც GPS
აი ეს მოდელი http://www.holux.com/JCore/en/products/ ... sp?pno=341
საკმაოდ კაი რამეა.
ერთდება კომპიუტერზე, სმარტფონზე ან ნებისმიერ მოწყობილობაზე რომელსაც აქვს ან USB ან Bluetooth.
აქვს პატარა ეკრანი სადაც წერს კოორდინატებს, მანძილს, სიჩქარეს, სიმაღლეს და სხვა მონაცემებს.
იმახსოვრებს 130 ათას წერტილს რომელთა გადაწერა მოგვიანებით შესაძლოა კომპიუტერში და Google Earth-ზე ან სხვა პროგრამაზე მარშუტის ნახვა.
აქვს MTK ჩიპსეტი რაც ერთ-ერთი საუკეთესო პროცესორია GPS სიგნალის დასამუშავებლად და ამიტომ არის საკმაოდ ზუსტი, დაახლოებით 2.2 მეტრი ცდომილებით.
აცხა ღორებო Image

ახალი თემის შექმნა
პასუხი თემაზე

FORUM_PERMISSIONS

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

ახალი წერილი ახალი წერილი    ახალი წერილი არაა ახალი წერილი არაა    ანონსი ანონსი
ახალი წერილი [ ცხარე ] ახალი წერილი [ ცხარე ]    ახალი წერილი არაა [ ცხარე ] ახალი წერილი არაა [ ცხარე ]    თვალშისაცემი თვალშისაცემი
ახალი წერილი [ დაკეტილია ] ახალი წერილი [ დაკეტილია ]    ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ] ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ]